Jellemünk megjobbítása legyen a célunk!

 

"Ti vagytok a világ világossága... Úgy fényesedjen a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei Atyátokat" (Mt5:14,16).

Az igaz jellemet nem kívülről alakítják, mintegy ráaggatva az emberre, hanem belülről sugárzik kifelé. Ha másokat is az igazság ösvényére szeretnénk irányítani, az igazság elveit gondosan őriznünk kell a szívünkben. Hitvallásunk hirdetheti a vallás elméletét, de az igazságot gyakorlati kegyességünk mutatja be igazi valójában. Következetes élet, tiszta beszéd, szent társalgás, tántoríthatatlan becsületesség, tevékeny, jótékony lelkület, az istenfélelem (istentisztelet) példája - ezek a közvetítőeszközök, amelyeken keresztül világosság árad a világra. (E.G.White: Jézus élete. 258.o.)

Az alábbi kijelentés egyértelműen meghatározza a testi egészség és a jellemépítés kapcsolatát: "A test az egyetlen eszköz, amelyen keresztül az értelem és a lélek jellemépítő tevékenysége megmutatkozik." (E:G:White: A gyógyítás szolgálata, 131.o.)

"Mivel az elme és a lélek egyaránt a test közvetítésével nyilvánul meg, mind a szellemi, mind pedig a lelki erő nagymértékben függ a testi erőnléttől, aktivitásától; ami a testi egészséget előmozdítja, az egyúttal az erős értelemnek és a jól kiegyensúlyozott jellemnek is előnyére szolgál. Egészség híján senki nem képes világosan megérteni vagy maradéktalanul betölteni az önmagával, illetve embertársaival vagy Teremtőjével szembeni kötelességeit. Ezért az egészségünkre legalább olyan hűségesen és odaadóan kell vigyáznunk, mint a jellemünkre." (E.G.White: Reflecting Christ, 137.o.)

"Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére" (Eféz 4>13)

Muszáj úrrá lenünk a rossz szokásokon. Jószokásokat kell kialakítanunk. A világ által valaha ismert legnagyobb Tanító vezetése alatt, a keresztényeknek mind előrébb és mind feljebb kell jutniuk a tökéletesség felé vezető úton. Ez Isten parancsa, és senki nem mondhatja, hogy nem képes rá. Ehelyett így kell szólnunk: Isten elvárja tőlem, hogy tökéletes legyek, és egyúttal erőt is ad, hogy leküzdjek minden akadályt, ami utamat állja a tökéletesség felé. Ő minden hatalom és bölcsesség forrása." (E:G:White: REflecting Dhrist, 164.o.)

"Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?" (1Kor 3:16)

"A tökéletes jellemhez, amit Isten megkíván tőlünk, egész valónkat úgy kell betöltenünk a Szentlélekkel, mint egy templomot. Az Úr teljes szolgálatunkra igényt tart. Arra kéri a férfiakat és nőket, hogy váljanak mindazzá, amire képessé tette őket... Testi életünket gondosan művelnünk, nevelnünk és fejlesztenünk kell, hogy ezen keresztül a férfiak és a nők isteni természete a maga tökéletes valójában ragyoghasson." (E:G:White: Refleting Christ. 165.o.)

 

Részlet: Dr. Mary Ann McNeilus: Isten gyógymódja