Önfeltáró konzultáció

A viselkedésünk, az érzéseink, sőt a betegségeink is a gondolatainkból erednek!

Éberség, hála, alázat, kegyelem, hit, békesség, harmónia

 

Születésünk pillanatában mindnyájan hozunk magunkkal egy képességet (talentumot), ami segíteni fogja boldogulásunkat és egy sajátos, "jóra is és rosszra is hajló" egyedi személyiséget,amire folyamatosan ráépülnek a környezetünktől, a szüleinktől tanult minták, emlékek, hitrendszerek, tapasztalatok, szokások. Valójában ez  a mi "tudástárunk", ezekből épülnek fel a gondolataink és ezek irányítják a hozzájuk kapcsolódó érzelmi reakcióinkkal, intuícióinkkal, érzékeléseinkkel együtt az életünket, számunkra észrevétlen módon. Ehhez a gondolkodásmódhoz kapcsolódó érzelmi töltetünk képezi annak az alapját is, hogy mi motivál minket, de hatással van kapcsolataink alakulására, szokásaink kialakulására, szerepet kap negatív szokásaink kialakulásában és az irracionális döntéseink meghozatalában is. Valójában az életünk mindennapi minőségét határozza meg, azt, ahogyan a dolgokhoz viszonyulunk. 

Megfigyelhetjük, hogy amikor egy érzelem ránk tör, nem tudjuk a testünk belső reakcióit irányítani. Ilyenkor a beszédünk is gyakran válik indulatossá, haragossá, gyerekessé, elutasítóvá stb., mert az érzelmeink a gondolatainkhoz kapcsolódva ösztönösen működnek. Ahhoz, hogy az érzelmeink, a szokásaink, a viselkedésünk megváltozzon a gondolkodásmódunknak kell megváltoznia. Ez a konzultáció abban segít, hogy feltárja előttünk a velünk született, csak ránk jellemző gondolkodási-érzelmi-cselekvési működésünket, erőségeinket és gyengeségeinket, stresszokozó tényezőinket, betegségre való hajlamainkat.

Kinek ajánlom ezt a konzultációt?

Annak,

  • aki a megelőzés híve.
  • aki tudatosan változtatni szeretne a szokásain és tenni is hajlandó ére.
  • aki elfogadással és megértéssel szeretne a kapcsolatain javítani.
  • aki tudatosan szeretné működtetni a szeretet (vonzás) törvényét.

 

Mi történik a konzultáción?

Előre elkészített kronobiológiai elemzés írásbeli és szóbeli kiértékelése. Életviteli javaslat a "Hogyan működtessem a szeretet törvényét az életemben?" kérdésre.

A Kronobiológiáról röviden...

A Kronobiológia (időbiológia) az idő periodikusan változó tényezőinek az élőlényekre gyakorolt hatásait vizsgálja.  

Két ága van:

  • a bioritmológia (bioritmus), amely a vizsgált jelenségeket periodikusan ismétlődő folyamatokra vonatkoztatja.
  • a pszichogenetika tudománya, amely a születésnapunkra jellemző, az egész életünkre tartósan kiható  reakcióink öröklött jellegzetességeit kutatja. Az ember idegrendszerének fizikai, érzelmi, és intellektuális jellemvonásaival, kontúrjaival foglalkozik. A típusok meghatározásánál az alapokat Hippokratész görög orvos már felismerte és gyógyításaiban figyelembe vette, hogy az emberek különböző vérmérsékleti csoportba tartoznak és mindenkit ennek megfelelően kell kezelni. A négy alapvető típust ő határozta meg. A kronobiológia megalkotásával és fejlődésével, ez a felosztás 7 fizikai, 6 érzelmi és 8 intellektuális típusra bővült ki, ez összesen 21. 

Megalkotója Prof. Artúr Zsaskov akadémikus. A kutatás célja az emberi viselkedés, a reakciók és érzékelések mélyebb megértése, és ezen keresztül az ember testi-lelki egyensúlyának támogatása. Lehetőséget ad arra, hogy az emberi tulajdonságokat, kapcsolatokat a szokványos módoktól eltérően, egy teljesen más nézőpontból szemléljük.  Tudományos módszerét 1990-ben védte le. A tudományos vizsgálat szerint az újszülött nemcsak szüleitől kapja génjeit, hanem temperamentumának jellemzője lesz a Föld energo-információs mezőinek (EGREGOR) az állapota is a születés pillanatában.  

A biológiai szüleink mellett a harmadik szülőnk nem más, mint a születésünk pillanatában körülöttünk lévő MORFOGENETIKUS MEZŐ, mely energoinformációs tulajdonságaival tárolja az információt. Ennek létezéséhez az a felismerés vezetett, mely szerint egy sejtmagban, kb. 1012-1013 bit információ tárolódhat, de az életfolyamatainkhoz legalább 1022-1025 bit információ szükséges. Ekkor merült fel a kérdés, hogy hol lehet a többi, a kettő különbözete? Így "találtak rá" az úgynevezett morfogenetikus mezőre, mely a hiányzó információt  tárolja. Ennek alapján két ember, aki egy napon született 1/3-ad arányban azonos tulajdonságokkal rendelkezik, mely hasonlóságaik alapja. Ez a mező alapvető tulajdonságokat ad át és jellemzően egész életre tartósan befolyásolják a jellemet. Mivel ezek a jellemzők megismert törvényszerűségeket, ciklikusságokat követnek, az emberre gyakorolt hatásuk figyelemmel kísérhetők az idő folyamatában. Ezeket a hatásokat magyarázza a pszichogenetika a természeti tipológia segítségével. Ezek az energo-információs mezők saját erőszinttel rendelkeznek, életfeladatunk függvényében választunk, hogy melyik mezővel szeretnénk kapcsolódni földi pályafutásunk ideje alatt. Élettapasztalataink is majd erre a mezőre fognak alapozódni, választásunknak megfelelően, ezért van az, hogy sokszor ismétlődnek életünk eseményei.

 

A konzultáció időtartama: kb. 2,5 óra

Foglaljon időpontot most!  http://www.naturalrelax.hu/index.php/idopont

Bejelentkezés szükséges!

Gidófalviné Rácskai Gyöngyi Mobil: +36 20 255 40 96