Szüntelenül imádkozzatok! (1Tes 5,17)

 

Maga az ima, az imádkozás vágya mennyei ajándék, ha Isten azt szeretné, hogy imádkozzunk, eléri bennünk. Szereti megtenni, amit imában kérünk Tőle. A Vele való beszélgetés rászoktat bennünket arra, hogy ne csak végső esetben forduljunk Hozzá, hanem mindig és folyton. Gyakran elbizonytalanodunk az ígéreteiben és az Ő szeretetében. Ima alatt Isten megerősít bennünket abban, hogy bízhatunk az Ő kijelentéseiben, ígéreteiben, mert azok tények, és nem kell félrevezetődjünk a csalóka, minket is megcsaló (negatív) érzelmeink által. 

Az ima önmagunkkal folytatott küzdelem, amit többnyire Istennel folytatott küzdelemként élünk meg. Félni (tisztelni) az Ő tanácsait  nem más, minthogy elismerjük az Ő mindentudását és hatalmát. Ez pozitív félelem, hiszen az elismerés alázatra juttat minket, az alázat  bizalomra, a bizalom pedig reménységre. Az Istennel töltött közös idő alatt Ő újra be tud nekünk mutatkozni: szerető, óvó, megértő, átölelő Istenként. Isten ismeri a korlátainkat, tudja, hogy az ember önző állapotban van jelen a földön, ezért Ő igazságos és mindenkihez szó, nem szelektál egyéni érdemek szerint. Az ima helyreállítja istenképünket.

 

"Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok és nincs hozzám hasonlatos.                                                                              Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek,                                                                                                                                           mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;" (Ésa 46, 9-10)

 

  • Kérhetjük Istent, hogy segítsen szeretnünk valakit, akit nem sikerül, s kérhetjük arra is, hogy tegyen bennünket kedvesebbé mások szemében.
  • Ima során addig érdemes Isten színe előtt maradnunk, amíg a Vele, Benne való békénk helyre nem áll, amíg kételyeink, szorongásaink el nem múlnak.
  • Az ima során a békesség megteremtése Jézus feladata, és Ő mindig meg is teremti, éppen ezért érdemes megvárni a béke ajándékát, mert az biztos.
  • Imában is sokáig képesek vagyunk mellébeszélni.
  • Isten az ima alatt eléri, hogy őszinték legyünk.
  • Amikor végre kimondjuk imánkban azt, ami a szívünkben rejtőzik, amikor kimondjuk a valódi gondolatainkat, és felvállajuk azokat, ezután tud Isten módosítani  gondolkodásunkon, ezután tudja megtisztogatni érzéseinket. Csak így tud  Isten megtisztítani bennünket az önző gondolatainktól. Ezután tud az imádkozó valódi alázatra jutni.

 

A legjobb hír a Biblia szerint, hogy Isten jön el értünk, ő viszi haza az alázatra jutó teremtményeit:

"Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a Te szolgádat; mert a Te parancsolataidat nem felejtettem el!" (Zsolt 119,176)

 

 

Szeretettel!

Forrás:Borbás Gabriella Dóra: A Biblia, mint kommunikációs tankönyv. Vince Kiadó, Budapest. 2013.

Kép: www. pixabay.com