Az igazság szabaddá tesz

A Biblia szerint minden ember önzésre való hajlammal születik ( Ésa 1,5-6; Zsolt 51,7; Rm 5,12). Az önzés azonban velejében igazságtalan. Az igazságtalan ember, ha állandóan magyarázkodik igazságtalanságáról, hamis, hazug lénnyé válik. Szabadságát sem tudja jól - a jóra - felhasználni. 

Ezért jelölte meg Jézus egészen pontosan, hogy mi tesz, mi tehet bennünket, embereket szabaddá. Mi szabadíthat ki a hazugságok kelepcéjéből? Az ember ugyanis annyira elveszett lény, hogy hazugságot hazugságra halmoz, csahogy védje önérdekét. "A hazugságot hazugság menti"- írta egyik legtanulságosabb fejezetét Az író naplójában Dosztojevszkij.

Jézus kijelentése egyértelmű: "Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket" (Jn 8,32). Kérdezhetné erre valaki, hogy "Micsoda az igazság?" (Jn 18,38). Jézus máshelyt erre is választ ad: "Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság" - kéri Istentől az ún. főpapi imádságában (Jn 17,17). 

Az ember a maga hamis, hazug mivoltában nem is tudja jól felhasználni a szabadságot. Egyáltalán: helyes fogalmai sincsenek a szabadságról. Ha valami rosszat választ és tesz, önelégülten védi, ha valami jót talál cselekedni, messzemenően önmagának tulajdonítja az érdemet. Isten igazsága, törvényeinek ismerete nélkül zűrzavaros életet él az ember, szabadság helyett szabadosságot követ. Belátásra alig képes, az élet kényszerei ocsúdtatják fel csak olykor. Az Istentől származó tudatos dolgokat, így legfőképpen Isten szavát, a Bibliát széles ívben elkerüli, mondvacsinált érvekre hivatkozva ("nem értem"; "túl hosszú"; "sok az egyház, ha a papok is összekapnak rajta, hogy tudjam én, mi benne az igazság" stb.). Aki azonban egyetlen Biblia-verset is figyelemre méltat, és elindul az igazság keresésének útján, azt "az igazság szabaddá fogja tenni". Rá fog ébredni arra, ki az az Isten, aki eleve szabadságra teremtett, s hogy a rossz világában is egyedül Neki tartozunk köszönettel, hogy biztosítja szabadságunkat, s azt is komolyan kezdi magjd venni, mennyire tisztelnünk és óvnunk kell mások szabadságát - a lelkiismereti, vallás- és gondolatszabadságot legfőképpen.

Részlet: Reisinger János: A Biblia a szabadságról

Kép: Pixabay.com